ARXİV

TÜRKİYƏ VƏ QAZAXISTANDA UNİVERSİTETLƏRİN RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYASI:...

NURLAN BAYQABİLOV, Dosent, Dr., Sosiologiya kafedrası, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Astana, Qazaxıstan. E-mail:...

PEDAQOJİ KOLLEKTİVDƏ GENDER BƏRABƏRSİZLİYİNİN ŞAGİRDLƏRİN...

AYDAN ŞƏKİXANLI, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin SABAH magistratura proqramının Təlim və tədrisin təşkili və metodikası...