2024-№1

NURLAN BAYQABİLOV, Dosent, Dr., Sosiologiya kafedrası, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Astana, Qazaxıstan. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-8212-9171 OLQA ŞEBALİNA, Doktorant, Sosiologiya kafedrası, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Astana, Qazaxıstan. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-7641-2528

TÜRKİYƏ VƏ QAZAXISTANDA UNİVERSİTETLƏRİN RƏQƏMSAL TRANSFORMASİYASI: MÜQAYİSƏLİ TƏHLİL

AYDAN ŞƏKİXANLI, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin SABAH magistratura proqramının Təlim və tədrisin təşkili və metodikası ixtisaslaşması üzrə II kurs magistrantı. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0009-0004-0878-8231 GÜNEL ƏLƏKBƏROVA, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin SABAH magistratura proqramının Təlim və tədrisin təşkili və metodikası ixtisaslaşması üzrə II kurs magistrantı. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0009-0005-1470-4919

PEDAQOJİ KOLLEKTİVDƏ GENDER BƏRABƏRSİZLİYİNİN ŞAGİRDLƏRİN MÜƏLLİMLİK PEŞƏSİNƏ MÜNASİBƏTİNƏ TƏSİRİ