2022-№4

DƏRS VƏSAİTLƏRİNDƏ GENDER BƏRABƏRLİYİ: AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ

AYSEL MƏHƏRRƏMOVA ARTİ-nin Layihələrin idarə olunması şöbəsinin baş mütəxəssisi. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-6668-4869...

ÜMUMİ ORTA TƏHSİL SƏVİYYƏSİNİN VIII SİNFİNDƏ “BƏRK CİSMİN...

GÜLZAR HÜSEYNOVA Magistrant, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-2120-4294