2023-№4

MÜƏLLİMLƏRİN PEŞƏKAR İNKİŞAFINA GENDERYÖNÜMLÜ YANAŞMA

İlahə Tağıyeva Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdiri. E-mail:...

İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏLƏRİN VƏ AZƏRBAYCANIN ÜMUMTƏHSİL PİLLƏSİNDƏ...

Aynur Həşimova, Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun mütəxəssisi. E-mail: [email protected]...

PISA 2018 NƏTİCƏLƏRİNƏ ƏSASƏN MƏKTƏB MÜHİTİNİN ŞAGİRDLƏRİN...

Vaqif Fətullayev, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin SABAH magistratura proqramının Təlim və tədrisin təşkili və metodikası...

ÖMÜRBOYU TƏHSİL KONTEKSTİNDƏ KOUÇİNQ ŞƏXSİ KEYFİYYƏTLƏRİ...

Nurlan Məmmədov, Bakı Slavyan Universitetinin Pedaqogika və psixologiya kafedrasının doktorantı. E-mail: [email protected]...

ÜMUMİ ORTA TƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ İNKLÜZİV SİNİFLƏRDƏ TƏBİƏT...

Gülşən Musayeva, Baş müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Fizikanın tədrisi texnologiyası kafedrası. E-mail: [email protected]...

İNKLÜZİV TƏHSİLİN TƏHSİLALANLARIN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN...

Tatyana Baklanova, Pedaqogika elmləri doktoru, “Moskva Pedaqoji Dövlət Universiteti” Ali Təhsil üzrə Federal Dövlət Büdcəli Təhsil...