2022-№2

“MÜHƏNDİSLİKDƏ GENDER BALANSI” TƏDQİQATI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ŞAGİRDLƏRLƏ...

ÜLKƏR BABAYEVA Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktor müavini, Təhsil üzrə doktor (Cons Hopkins Universiteti, ABŞ)....

“KİNEMATİKANIN ƏSASLARI” TƏDRİS VAHİDİNƏ DAİR I MƏZMUN...

GÜNEL RƏCƏBOVA Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin magistrantı. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-6737-3536

TƏHSİLDƏ RƏQƏMSALLAŞMANIN YARATDIĞI TƏNHALAŞMA PROBLEMİ

NİHAN KALKANDELER Dr., Sosial İş kafedrası, Avrasiya Universiteti, Türkiyə. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-3362-363X...

ŞUŞA QƏZASINDA İLK TƏHSİL OCAQLARI

KÖNÜL MİKAYILOVA Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Təhsilin nəzəriyyəsi və tarixi şöbəsinin böyük elmi işçisi. E-mail:...