Tag: #sosialiqtisadirifah

LEYLA YADİGAROVA, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun doktorantı. E-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0001-8445-2976

UNİVERSİTETLƏRİN TƏDQİQAT FƏALİYYƏTİNİN CƏMİYYƏTİN İQTİSADİ İNKİŞAFINDA ROLU