Tag: davamlı inkişaf

AFƏT NƏBİYEVA Koordinator/məsləhətçi (layihələr üzrə), Xəzər Universiteti, Dünya Məktəbi kompleksi, Bakı, Azərbaycan. E-mail: [email protected] | https://orcid.org/0009-0009-3456-8669

LAYİHƏ ƏSASLI ÖYRƏNMƏ: ŞAGİRDLƏRİN XİDMƏT VƏ ÖYRƏNMƏ LAYİHƏSİNİN MƏKTƏB İCMASININ SAĞLAMLIQ VƏ RİFAH HAQQINDA MƏLUMATLILIQ SƏVİYYƏSİNƏ TƏSİRİNİN ARAŞDIRILMASI