TEYYUB QULİYEV

TEYYUB QULİYEV

Last seen: 10 months ago

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin müdiri.

Member since Aug 11, 2023