AYTAC YUSİFOVA

AYTAC YUSİFOVA

Last seen: 10 months ago

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin müəllimi

Member since Aug 11, 2023