ALEKSANDR TESLENKO

ALEKSANDR TESLENKO

Last seen: 8 months ago

Qazaxıstan Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, pedaqojika üzrə elmlər doktoru, sosiologiya üzrə elmlər doktoru, professor. Astana, Qazaxıstan Respublikası.

Member since Oct 12, 2023